Osoblažský výběžek je pohraniční kraj na severu Moravy.
Před válkou to byla prosperující oblast, po průchodu osvobozenecké fronty pak nejzničenější území v republice.
Po odsunu původních německých obyvatel byl kraj osídlen imigranty z různých koutů Evropy, kteří na přidělené půdě hospodařili pro nově vzniklé státní statky.
Z krachu kolektivního hospodářství po sametové revoluci se region už nevzpamatoval a z kraje se stává zdivočelá země.