Komunita Romů obývající dva opuštěné domy za slezskou vesnicí Kunětice žije dlouhodobě na hranici - jak fyzické (česko-polská čára jim prochází za domem), tak existenční (na hranici chudoby) či psychologické (vyčlenění z většinové populace a odřízlí od příležitostí). Staré tradice už nectí a těm novým se nenaučili. Svůj nezávislý život žijí v závislosti na dávkách, alkoholu, cigaretách a dětech.