Dolní oblast Vítkovic je industriální areál, kde po více jak 150 let v kuse teklo z vysokých pecí železo proudem. Ocelové město.
Po sametové revoluci byl provoz postupně omezován. Poslední odpich byl proveden v roce 1998. Oblast dnes aspiruje na zapsání do seznamu UNESCO.
V roce 2012 zde proběhly rozsáhlé statické testy a částečná rekonstrukce ke kulturním a turistickým účelům. Mnoho hal však bylo nadobro zdemolováno anebo budou v budoucnu natrvalo přikryty skleněným sarkofágem.