Co tvoří svět člověka a jak moc je určen místem, v kterém se nachází a cítí svůj? Nakolik je vztah mezi vnitřním a vnějším světem poutem anebo mostem?

Místa na fotografiích jsou bezprostředně spjata s osobnostmi v nich ukrytých. Jsou to lidé z mého rodného města Opavy - většinou umělci, pěstitelé různých obsesivních koníčků či zaměstnanci v neziskové sféře. Všichni mají jedno společné: dlouhodobě a se zaujetím se věnují činnosti, která tvoří podstatu jejich života a zároveň je poutá k určitému "místu", v němž nejvíce nacházejí sebe sama. Tato místa jsou výrazem fyzického i duševního prostoru, kde formují své osobnosti. Tyto světy, které si pro sebe našly, jim skýtají útočiště pro tvorbu, kontemplaci, sebereflexi.  

Pohledy fotoaparátu zkoumají tento vztah doslova i v přeneseném smyslu - zaostřují na pozadí, které se stává určujícím faktorem obrazu o člověku, jenž ho obývá, a který je ztvárněn jako přirozený prvek vlastního světa. Světa, který ho pohlcuje, a který je předmětem jeho myšlenkového, emocionálního a existenciálního zázemí.

Dave / Psychedelický malíř